För att förstå människors beteenden så kan du inte nöja dig med att tro på vad människor säger – du måste studera vad de gör. Först då går det att hitta de vita ytor där behov bevisligen finns, men som ingen aktör lyckats ockupera med sina produkter, tjänster eller sin kommunikation.

Genom djupare insikt om kulturen och dess förändringar kan man få en mer grundläggande förståelse för människors verkliga (och inte påstådda) beteenden – vardag som helg, storstad som landsbygd, i mataffären, på skolan och arbetsplatsen, hemma i vardagsrummet, i butiken och på nätet.

Inculture tillhandahåller etnografiska undersökningar och antropologisk analys av samtida kulturer, beteendetrender och kulturell varumärkesutveckling. Med den antropologiska kunskapen kan vi följa, kartlägga och även förutse mänskligt beteende.