För att förstå människors faktiska beteenden så nöjer man sig inte med att tro på vad människor säger – man studerar vad de gör. Först då kan man hitta de vita ytor där behov bevisligen finns, men som ingen aktör lyckats ockupera med sina produkter, tjänster eller sin kommunikation.

Genom djupare insikt om kulturen och dess förändringar kan man få en mer grundläggande förståelse för människors verkliga (och inte påstådda) beteenden – vardag och helg, storstad och landsbygd, mataffären och restaurangen, skolan och arbetsplatsen, vardagsrummet och köket, butiken och på nätet.

Inculture tillhandahåller etnografiska undersökningar och antropologisk analys av samtida kulturer, beteendetrender och kulturell varumärkesutveckling. Med den antropologiska kunskapen kan vi följa, kartlägga och även förutse mänskligt beteende.