Det är erkänt svårt att få svar när man frågar människor om något som de själva inte har upplevt. Med antropologisk metod och teori kan man observera de behov som människor har, men ännu inte själva noterat. Därmed kan du hitta de vita ytor där behov bevisligen finns, men som ingen aktör lyckats ockupera med sina produkter, tjänster eller sin kommunikation. Det är som att ligga steget före marknaden. Och därmed två steg före marknadsundersökningen.

Företag och organisationer som saknar en djupare förståelse för den samtida kulturen lever i osäkerhet. Genom djupare insikt om kulturen och dess förändringar kan man få en mer grundläggande förståelse för människors verkliga (och inte påstådda) beteenden. Inom konsumentforskning används antropologin för att försöka förstå konsumtion i ett bredare perspektiv, för att analysera människan i konsumenten – baserat på hennes vardagliga liv.

Jag tillhandahåller etnografiska undersökningar och antropologisk analys av samtida kulturer, trender och kulturell varumärkesutveckling. Med det materialet kan jag följa, kartlägga och även förutse mänskligt beteende. Det ger en verklig förståelse för kulturen som möjliggör skräddarsydda varumärkesupplevelser.