Hur människor egentligen beter sig, är lika intressant som nyttigt och underhållande att ta del av för många. Publiken kan vara allt från en mindre styrelse till hundratals eller kanske tusentals. Jag har de senaste 20 åren kontinuerligt studerat dagens konsumtionskultur och dess olika yttringar. Ett viktigt fokusområde har varit mediekonsumtion och hur ny medieteknik förändrar människors beteenden, främst med fokus på yngre användare. Jag har några “standardämnen” men kan givetvis sätta samman en föreläsning, workshop eller temadag som passar era syften.

 

Sagt om mina föreläsningar:

– Kan kunskapsförmedling vara underhållande? Katarina Graffman klarar det galant. Hon levererar välförankrade insikter om hur vi människor fungerar, spräcker fördomar och gör det lustfyllt och inspirerande. Anette Novak, konsult och programledare Nordic Media Programme

– Maken till skarp och underhållande föreläsare får man leta länge efter. Katarina Graffmans kunskap kan inspirera till förändring och nya grepp i alla branscher. Nina Dahlbäck, tf chefredaktör på Vasabladet/Finland

– Det finns många trendspanare och trendföreläsare, men få som förankrar sina trender i människors faktiska vardagsliv. Alltså det som är på riktigt.De här insikterna är nödvändiga för alla företag som vill vara relevanta framöver. Rappt, skarpt och med glimten i ögat! David Lillewarg, Senior Strategist Doberman

– Katarina fräschar upp förlegade insikter och ifrågasätter taget-för-givet-kunnandet om människan. Hennes charm, professionalism och passion kommer jag behöva igen. Mia Lundström, Identity Leader Global Marketing Communication IKEA

– Katarina Graffmans kunskaper är en ögonöppnare. Dessutom är hon en alldeles lysande och inspirerande föreläsare. Daniel Nordström, Chefredaktör VLT

 

Tribes & Trends

Här tar vi de klassiska konsumentsegmenteringarna till en ny nivå och presenterar vilka dagens konsumtionsstammar är – kunskap om människors sociala och kulturella gemenskaper baserade på etnografiska djupstudier. Vi presenterar ett antal starka trender som driver samtidens konsumenter och lär er avslöja vad som är en dagslända och vad som är en verklig förändring.

 

Människan Konsumenten

Att alltid vilja ha mer. Och ändå drömma om att äga mindre. Hur går det ihop? Och hur kan företag och organisationer hitta sätt att fortsätta vara relevanta i en snabbt föränderlig konsumtionskultur? Enbart genom att förstå konsumtionskulturen och den sociala roll som konsumtion spelar för människor kan företag och organisationer definiera sitt existensberättigande. Jag utgår från boken jag och Jacob Östberg skrivit, Vi är vad vi köper, och berättar om prylarna, platsen och flocken.

 

Unga och mediebeteenden

Under denna föreläsning guidar jag åhörarna i ungdomars digitala värld och ger lyssnarna tillfälle att fördjupa sina kunskaper om ungdomars mediekommunikation och digitala vanor. Den så kallade Generation Z är de som är födda cirka 1995 och senare. Det är den första generation som alltid levt med mobiltelefoner, datorer och ett socialt nätverkande. Förståelsen av denna grupps digitala vanor och hur dessa förändrar och påverkar andra områden i deras liv är väsentlig om du i din profession vill kommunicera med och förstå dem.

 

Framtiden och vikten av att sätta människan i centrum

Att förutsäga framtiden är svårt, ja mer eller mindre omöjligt, ändå är organisationer och företag nästan som besatta av detta omöjliga uppdrag. Det vanliga är att man försöker förutse vad som komma skall genom att lära från det som varit, läsa ett antal omvärldsrapporter och formulera en hypotes som man sedan kan testa med hjälp av olika typer av undersökningar. Men vad händer när utmaningen involverar mänskligt beteende, kulturella skiften, trender, gruppens påverkan och människors meningsskapande i vardagen?