Strategisk rådgivning – Är ditt budskap rätt för målgruppen? Finns det andra kunder du inte tänkt på för era produkter? I ärlighetens namn är en studie inte alltid nödvändig.  Jag kan mycket väl redan ha underlaget likväl som insikten. År av studier ger en stor bank av kunskap att ösa ur.

Studier – Etnografiska studier av specifika fenomen, platser, beteenden. Kunskap om trender och omvärlden har de flesta, men få har fingret i verkligheten. Genom etnografiska studier blir det möjligt att snabbt kunna avläsa när förändringar sker, när nya trender etableras och nya beteenden manifesteras. Det blir även möjligt att hitta de vita ytorna, det vill säga de kund- och konsumentbehov som inte är tillfredsställda.

Föreläsningar – Mitt ämne, hur vi egentligen beter oss, är lika intressant som nyttigt och underhållande att ta del av för många. Det är därför ganska vanligt att jag håller föreläsningar och genomför workshops. Publiken kan vara allt från en mindre styrelse till hundratals eller kanske tusentals. Jag har några “standardämnen” som till exempel ‘Ungas mediebeteenden’, ‘Generation Z’ eller ‘Människan konsumenten’ – men kan givetvis sätta samman en föreläsning, workshop eller temadag som passar era syften.