Strategisk rådgivning – Antropologi handlar om att förstå kulturer – vardagskultur, konsumentkultur, mediekultur, organisationskultur, varumärkeskultur. Mina strategiska uppdrag ger mina kunder ett försprång gentemot sina konkurrenter. Omfattning och engagemang anpassar jag efter förutsättningar och mål.

Studier – Etnografiska studier av specifika fenomen, platser, beteenden. Kunskap om trender och omvärlden har de flesta, men få har fingret i verkligheten. Genom etnografiska studier blir det möjligt att snabbt kunna avläsa när förändringar sker, när nya trender etableras och nya beteenden manifesteras. Det blir även möjligt att hitta de vita ytorna, det vill säga de kund- och konsumentbehov som inte är tillfredsställda.

Föreläsningar – Mitt ämne, hur vi egentligen beter oss, är lika intressant som nyttigt och underhållande att ta del av för många. Det är därför ganska vanligt att jag håller föreläsningar och genomför workshops. Publiken kan vara allt från en mindre styrelse till hundratals eller kanske tusentals. Jag har några “standardämnen” som till exempel ”Människan konsumenten”, ”Spaning mot framtidens konsumtionskultur”, ”Att sätta människan i centrum”, ”Generation Z” eller ”Unga och mediebeteenden” – men kan givetvis sätta samman en föreläsning, workshop eller temadag som passar era syften.