Mitt ämne, hur vi egentligen beter oss, är lika intressant som nyttigt och underhållande att ta del av för många. Det är därför ganska vanligt att jag håller föreläsningar och genomför workshops. Publiken kan vara allt från en mindre styrelse till hundratals eller kanske tusentals. Mina fokusområden är konsumtion och konsumtionskultur. Jag har de senaste 20 åren kontinuerligt studerat dagens konsumtionskultur och beteendetrender relaterat till konsumtion. Ett viktigt fokusområde har varit mediekonsumtion och hur ny medieteknik förändrar människors beteenden, främst med fokus på yngre användare. Jag har några “standardämnen” men kan givetvis sätta samman en föreläsning, workshop eller temadag som passar era syften.

 

Sagt om mina föreläsningar:

– Kan kunskapsförmedling vara underhållande? Katarina Graffman klarar det galant. Hon levererar välförankrade insikter om hur vi människor fungerar, spräcker fördomar och gör det lustfyllt och inspirerande. Anette Novak, konsult och programledare Nordic Media Programme

– Rapp i käften, skarp i tanken och ständigt med glimten i ögat levererar Katarina Graffman sina tankar och utmanar alltid! David Lillewarg, Senior Strategist Doberman

– Katarina fräschar upp förlegade insikter och ifrågasätter taget-för-givet-kunnandet om människan. Hennes charm, professionalism och passion kommer jag behöva igen. Mia Lundström, Creative Director Life at Home, IKEA of Sweden

– Katarina Graffmans kunskaper är en ögonöppnare. Dessutom är hon en alldeles lysande och inspirerande föreläsare. Daniel Nordström, Chefredaktör VLT

 

Människan Konsumenten

Att alltid vilja ha mer. Och ändå drömma om att äga mindre. Hur går det ihop? Och hur kan företag och organisationer hitta sätt att fortsätta vara relevanta i en snabbt föränderlig konsumtionskultur? Enbart genom att förstå konsumtionskulturen och den sociala roll som konsumtion spelar för människor kan företag och organisationer definiera sitt existensberättigande. Jag utgår från boken jag och Jacob Östberg skrivit, Vi är vad vi köper, och berättar om prylarna, platsen och flocken.

 

Unga och mediebeteenden

Under denna föreläsning guidar jag åhörarna i ungdomars digitala värld och ger lyssnarna tillfälle att fördjupa sina kunskaper om ungdomars mediekommunikation och digitala vanor. Den så kallade Generation Z är de som är födda cirka 1995 och senare. Det är den första generation som alltid levt med mobiltelefoner, datorer och ett socialt nätverkande. Förståelsen av denna grupps digitala vanor och hur dessa förändrar och påverkar andra områden i deras liv är väsentlig om du i din profession vill kommunicera med och förstå dem.

 

Varför antropologi? Att sätta människan i centrum.

Det är slående hur likartade strategier företag inom samma bransch har idag. Vad beror det på? Jo de flesta företag har siktet inställt på maximal tillväxt och tror de kan komma dit genom en linjär modell av problemlösning som utgår från rationell och logisk analys. Det vanliga är att man försöker förutse framtiden genom att lära från det som varit och formulera en hypotes som man kan testa med hjälp av olika typer av undersökningar. Men vad händer när utmaningen involverar mänskligt beteende, kulturella skiften, trender, gruppens påverkan och människors meningsskapande i vardagen?