Hur människor egentligen beter sig och varför, det är vad jag kan och vad jag föreläser om! Jag har de senaste 25 åren kontinuerligt studerat dagens konsumtionskultur och dess olika yttringar. Mina främsta fokusområden är hållbar konsumtion, mediebeteenden samt vad det innebär att ‘sätta människan i centrum’.

 

Sagt om mina föreläsningar:

– Kan kunskapsförmedling vara underhållande? Katarina Graffman klarar det galant. Hon levererar välförankrade insikter om hur vi människor fungerar, spräcker fördomar och gör det lustfyllt och inspirerande.

Anette Novak, konsult och programledare Nordic Media Programme

– Maken till skarp och underhållande föreläsare får man leta länge efter. Katarina Graffmans kunskap kan inspirera till förändring och nya grepp i alla branscher.

Nina Dahlbäck, tf chefredaktör på Vasabladet/Finland

– Det finns många trendspanare och trendföreläsare, men få som förankrar sina trender i människors faktiska vardagsliv. Alltså det som är på riktigt. De här insikterna är nödvändiga för alla företag som vill vara relevanta framöver. Rappt, skarpt och med glimten i ögat!

David Lillewarg, Senior Strategist Doberman

– Katarina fräschar upp förlegade insikter och ifrågasätter taget-för-givet-kunnandet om människan. Hennes charm, professionalism och passion kommer jag behöva igen.

Mia Lundström, Identity Leader Global Marketing Communication IKEA

– Katarina Graffmans kunskaper är en ögonöppnare. Dessutom är hon en alldeles lysande och inspirerande föreläsare.

Daniel Nordström, Chefredaktör VLT

 

Här är några exempel på föreläsningar:

Människan, konsumtion och hållbarhet – hur går det ihop?

Att alltid vilja ha mer. Och ändå drömma om att äga mindre. Hur går det ihop? Är människan som art oförmögen att tänka och handla långsiktigt i vardagen? Och om vi människor ska ändra beteende, vad behöver vi då lära oss om människan?

Genom att förstå konsumtionskulturen och den sociala rollen som konsumtion spelar för människor kan vi bättre förstå varför människor inte agerar på all den information och fakta som finns idag om klimatförändringar. Speciellt när det kommer till att förändra människors beteenden relaterat till hållbarhet blir vikten av att förstå människors faktiska beteenden, inte nöja sig med att tro på vad människor säger, helt avgörande. Jag förklarar hur företag och organisationer kan hitta sätt att fortsätta vara relevanta i en snabbt föränderlig samtid.

 

Culture Savvy

Hur kan antropologiska kunskaper och perspektiv göra dig eller ditt företag mer relevant och innovationsbenäget?

Antropologi handlar om att förstå och tolka kultur. Kultur är ett system men samtidigt en pågående process, öppet och ständigt i rörelse. Hur hänger olika fenomen ihop och hur kan vi förstå sambanden? Kultur är nyckeln till djup kunskap om människan, hens tänkande och agerande.

Genom att bli mer Culture Savvy kommer du få verktyg att:

– identifiera utmaningar
– visa sammanhanget i vilken utmaningen finns
– lösa den verkliga utmaningen, inte bara ge första hjälpen…

 

Vad håller vi på med egentligen? 5 samtidsspaningar mot framtiden

Att förutsäga framtiden är svårt, ja mer eller mindre omöjligt, ändå är organisationer och företag nästan som besatta av detta omöjliga uppdrag. Det vanliga är att man försöker förutse vad som komma skall genom att lära från det som varit, läsa ett antal omvärldsrapporter och formulera en hypotes som man sedan kan testa med hjälp av olika typer av standardundersökningar. Men vad händer när utmaningen involverar mänskligt beteende, kulturella skiften, trender, gruppens påverkan och människors meningsskapande i vardagen? Hur gör man för att förstå människan i samtiden för att kunna förutspå framtiden?

Jag ger inte bara en glimt av framtiden utan också en djupare förståelse av samtiden och belyser vikten av att förstå människors faktiska beteenden; att inte nöja sig med att tro på vad människor säger – utan studera vad de gör.

 

Den digitala generation 

Under denna föreläsning guidar jag åhörarna i ungdomars digitala värld och ger lyssnarna tillfälle att fördjupa sina kunskaper om ungdomars mediekommunikation och digitala vanor. Den så kallade ”Digitala generationen” är de som är födda cirka 1995 och senare. Det är den första generation som alltid levt med mobiltelefoner, datorer och ett socialt nätverkande. Förståelsen av denna grupps digitala vanor och hur dessa förändrar och påverkar andra områden i deras liv är väsentlig om du i din profession vill kommunicera med och förstå dem.

 

Tribes & Trends

Här tar jag de klassiska konsumentsegmenteringarna till en ny nivå och presenterar vilka dagens konsumtionsstammar är – kunskap om människors sociala och kulturella gemenskaper baserade på etnografiska djupstudier. Ett antal starka trender presenteras som driver samtidens konsumenter och ni lär er avslöja vad som är en dagslända och vad som är en verklig förändring.