Med traditionella marknadsundersökningar ber man människor manövrera mellan kommunikationsidéer i tron att vilken som helst av dessa idéer kan intressera dem; de drivs till en diskussion om ett varumärke som om detta vore självklart för dem; deras ”insikter” utforskas i tron att deras känslomässiga koppling till ditt erbjudande är tillräckligt stark. Med andra ord – konsumentundersökningar beställs av personer som lever och andas produkten, tjänsten och/eller varumärket. Om du i stället vill bli förtrogen med hur människor lever och andas, så måste du iaktta och förstå hur de lever och andas.

Jag tillhandahåller etnografiska undersökningar och antropologisk analys av samtida kulturer, trender och kulturell varumärkesutveckling. Med det materialet kan jag följa, kartlägga och även förutse mänskligt beteende. Du får en verklig förståelse för kulturen som möjliggör skräddarsydda varumärkesupplevelser.

Företag och organisationer som saknar en djupare förståelse för den samtida kulturen lever i osäkerhet. Genom djupare insikt om kulturen och dess förändringar kan man få en mer grundläggande förståelse för människors verkliga (och inte påstådda) beteenden. Inom konsumentforskning används antropologin för att försöka förstå konsumtion i ett bredare perspektiv, för att analysera människan i konsumenten – baserat på hennes dagliga liv. Antropologens inriktning är att förstå den kulturella innebörden och värderingarna för att särskilja olika produkter, media, varumärken och de kulturella vanor som omger dem.