konsumentnära varumärkesutveckling*

* This one in Swedish

Läste i Svenskan idag en liten text om “så blir året för reklam”. Där fanns bland annat följande med:

Kunden i fokus. Med tunnare plånböcker blir konsumenterna mer nogräknade i sina val, för att kunna tillgodose kundens behov blir det ännu viktigare att känna sin kund. Starka kundrelationer bygger lojalitet, något som inte har varit lika viktigt i högkonjunktur med större volymer. Event och butiksreklam växer.

Så bra då att man kan kombinera riktigt konsumentnära metoder och analyser med varumärkesutveckling. Med hjälp av etnografi är det möjligt att gruppera konsumenter genom att utgå från deras djupare, bakomliggande motiv, deras behov av mening och identitet. Läs gärna lite mer här om Konsumentnära varumärkesutveckling.

Tube map London

One response to “konsumentnära varumärkesutveckling*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>