Vi är vad vi köper

Så har äntligen min och Jacob Östbergs bok ”Vi är vad vi köper. Konsumtionskulturen är här för att stanna” kommit. Den handlar om konsumtionskulturen. En oväntad baksida av marknadsekonomins frihet är att vi helt plötsligt har blivit vad vi köper, vare sig vi vill eller inte. Vi sitter fast i konsumtionskulturens garn men förstår inte … Fortsättning

Kalla det aktivitetsbaserad organisationskultur, inte arbetsplats

Idag deltar jag på en konferens och berättar om den antropologiska studien av aktivitetsbaserade arbetssätt. Vad är egentligen ”aktivitetsbaserat arbete”? När de orden nämns reagerar de flesta instinktivt ”nu ska företaget spara pengar och minska på kvadratmetrarna”. Men, aktivitetsbaserat arbete kan faktiskt tolkas som en annan definition av vad arbete egentligen är. Aktivitetsbaserat arbete handlar … Fortsättning

Sociala medier ett föråldrat begrepp

Igår deltog jag i en panel på Internetdagarna 2016, se artikel Svenska Dagbladet. Tillsammans med Joakim Jardenberg, Irena Pozar, Pamela Davidsson samt moderator Emanuel Karlsten diskuterade vi rapporten ”Svenskarna och internet 2016″. Det är ju alltid så med statistik, det finns många frågetecken. Hur definieras till exempel internet, sociala medier, att vara aktiv, tid och så … Fortsättning

Ska man verkligen arbeta var man vill?

Aktivitetsbaserade arbetsplatser  handlar om att fullgöra sina arbetsuppgifter oberoende av var dess uppgifter genomförs. Aktivitetsbaserat arbete kan faktiskt tolkas som en annan definition av vad arbete egentligen är. Arbete har ju den senaste tiden förändrats i takt med en ökad möjlighet att inte definiera arbete i relation till en bestämd plats, eller tid om man … Fortsättning

Generation Z

Jag kommer under våren 2016, 8 mars och 12 maj, hålla workshops inom TT Kompetens utbildningsenhet. Innehållet i workshopen är: GENERATION Z – så når du den första digitala generationen Generation Z är postmillenium-generationen, de som är födda cirka 1995-2015. Det är alltså den första generation som inte levt utan mobiltelefon, socialt nätverkande och onlinevideo. … Fortsättning

InfluencersLab

This year Inculture will start the project InfluencersLab. Influencers, or lead users, inspire other consumers; what lead users are thinking and doing today, other consumers will think and do tomorrow. Having insights into the world of influencers will enable a company to be one step ahead. The insights from the lab will be of anthropological … Fortsättning

Future Conference

Next week I’ll go to Helsingborg and talk about the future at The Future Conference (#futureconf) together with among others Hampus Jakobsson och Teo Härén. Or, I’ll not speek about the future, I’ll speak about now. Because I think that it’s impossible to talk about the future without really understanding what’s going on right now.

Some like anthropologists

In Falun I think they like anthropologists. Last year Dr Bob Deutsch at Brain Sells held a lecture at Norkaydagen, and this year I’ll go there and talk about media behavior and young people. Excerpt from the presentation of the event (in Swedish): Det är med illa dold stolthet vi presenterar årets huvudtalare för Norkaydagen … Fortsättning

Digital generation – Scotland

Talk about the digital generation in Stornoway invited by Professor Robert Dunbar. Robert Dunbar leads an inter-university research project headed by the University of the Highlands and Islands, but also involving the Universities of Aberdeen, Edinburgh and Glasgow. The project focuses on research relevant to the maintenance and revitalisation of Gaelic. One of the key areas of … Fortsättning

Content is king

Ok, the importance of content, that you’ve heard before… But you can’t say it too many times; seems easy to forget and instead focus on the differences between the digital media devices and the anlog OR just try to do the analog thing in a digital form. This week I talk at Tidskriftseminarium about the … Fortsättning