Tribes & Trends

De företag som kommer överleva framtiden måste förstå sina konsumenters livsstilar och vara närvarande i deras vardagsliv. Det innebär att det på riktigt är dags att lägga örat mot asfalten. Vi har bara sett början på de omfattande konsekvenser som omställningen till en konsumentstyrd ekonomi kommer att få. Än så länge har många företag vars … Fortsättning

Vi är vad vi köper

Så har äntligen min och Jacob Östbergs bok ”Vi är vad vi köper. Konsumtionskulturen är här för att stanna” kommit. Den handlar om konsumtionskulturen. En oväntad baksida av marknadsekonomins frihet är att vi helt plötsligt har blivit vad vi köper, vare sig vi vill eller inte. Vi sitter fast i konsumtionskulturens garn men förstår inte … Fortsättning

Ska kunden vara delaktig i undersökningsfasen?

Avslutar detta år med att posta min goda vän antropologen Siamack Salaris artikel om en kund som ville göra analysen av etnografisk data själv. Jag får ibland frågan om kunden inte borde vara delaktig i undersökningen, ”för det borde ju förkroppsliga insikten på ett djupare plan”… Jag brukar rekommendera att kunden inte är delaktig. Det finns … Fortsättning

Antropologi i kommersiella sammanhang

Vissa tänker kanske på ”antropologer”, underbetalda forskare som åker till exotiska kulturer under en längre tid, för att därefter åka hem och skriva ihop en bok om främmande folk. Det kan då vara svårt att se den kommersiella nyttan, annat än att skriva och publicera en intressant bok. Etnografi handlar inte först och främst om att … Fortsättning

Cultural branding

Identity brands are positioned in the consumer’s daily life rather than in their minds. That’s why knowledge about cognitions and the buying decision process won’t help you if that’s what you are trying to accomplish. You need to understand the consumer’s identity projects, their desires and anxieties in their everyday life, collectively constructing and maintaining their identities.Those … Fortsättning

InfluencersLab

This year Inculture will start the project InfluencersLab. Influencers, or lead users, inspire other consumers; what lead users are thinking and doing today, other consumers will think and do tomorrow. Having insights into the world of influencers will enable a company to be one step ahead. The insights from the lab will be of anthropological … Fortsättning

Why anthropology?

It is notoriously difficult to ask consumers to imagine what is beyond their current experience. Anthropological observation, however, can highlight the need that hasn’t been able to speak its name. By anthropological method and theory it is possible to spot the white spaces when it comes to whatever behavior, need or brand. These white spaces … Fortsättning

Media behavior in Finland and Scotland

Inculture is involved in a multicultural study to provide both Swedish (in Finland) and Gaelic media and language policy-makers meaningful information on the media habits and digital communication habits of young bi-lingual Scottish Gaelic speakers and Swedish speakers in Finland and their families. The broadcaster and the language planning agency (and others, especially academia) together … Fortsättning

Björn Borg and Millennials

This week it’s time to present a throughly anthropological study focusing on the use and meaning of the brand Björn Borg AB. By getting closer to the consumer we can tell what the brand Björn Borg is, what it means, who the users are and why, what trends are important to deal with… Identity brands … Fortsättning