På spaning efter den tid som kommer. Bubblor, skam och andra fenomen. (2020)

All form av framtidsspaning måste börja här och nu, men många av de antaganden som görs om samtiden är tvivelaktiga. Om man misstolkar samtiden hur kan man då säga något om framtiden?

Den här boken gräver under ytan och beskriver ett antal fenomen som är betydelsefulla i samtidskulturen – konsumtion, mainstream, hållbarhet, bubblor och äkthet. Utifrån denna djupare förståelse av tidsandan och hur vi människor verkligen är, kan vi se mönster och skönja det som komma skall. Inte som en kristallklar digital bild, utan mer som ett analogt fotografi som håller på att framträda i framkallningsvätskan.

 

Vi är vad vi köper. Konsumtionskulturen är här för att stanna. (2018)

En oväntad baksida av marknadsekonomins frihet är att vi helt plötsligt har blivit vad vi köper, vare sig vi vill eller inte. Vi sitter fast i konsumtionskulturens garn men förstår inte detta själva utan tycker bara att vi agerar självständigt och gör precis som vi vill. Att vi sen råkar agera väldigt likt alla andra ser vi mest som en festlig slump. Det är nästan helt omöjligt att idag tänka på vilka vi är utan att också tänka på vad vi har.

Länk till bokens hemsida här.

 

Konsumentnära varumärkesutveckling. Effektivare varumärkesstrategi med kommersiell etnografi. (2009)

Konventionella marknadsundersökningar är alltför inriktade på att ta reda på vad varumärken gör med konsumenter, istället för att se vad konsumenterna gör med varumärken, att konsumenterna använder varumärken för att skapa mening, tillhörighet och identitet. Den här boken beskriver hur man kan förhålla sig till och arbeta med varumärken med hjälp av etnografiska undersökningar för att åstadkomma mer konsumentnära och realistiska strategier att hantera de utmaningar som fragmenterade marknader, generiska produkter och ombytliga konsumenter innebär.

 

Kommersiell mediekultur: En etnografisk studie av TV-producenter och TV-produktion. (2002)

I min avhandling beskrivs och analyseras ett svenskt kommersiellt TV-produktionsbolag – det vill säga verksamheten, människorna och kulturen. Allt som pågår på företaget påverkas av konkurrerande värdehierarkier. Är TV-producenter företagare eller konstnärer? Är television ”kommersiell skit” eller folkbildning? Likriktar TV-programmen kulturen eller ges det utrymme för nyskapande? Verkar televisionen i namn av samhällets maktstruktur eller tjänar den allmänheten?

Här en summering av avhandlingen.