Sex spaningar från svenska hem

På hustillverkaren Movehomes uppdrag har jag under 2016 genomfört en antropologisk studie med fokus på hur människor lever sina liv hemma. Utifrån den studien har jag och Anders Goliger på Welcom tillsammans formulerat sex trendspaningar om framtidens boende: Vardagsrummet på väg ut När köket blivit hemmets hjärta och mediekonsumtionen förändrats i grunden, minskar behovet av … Fortsättning

Antropologi i kommersiella sammanhang

Vissa tänker kanske på ”antropologer”, underbetalda forskare som åker till exotiska kulturer under en längre tid, för att därefter åka hem och skriva ihop en bok om främmande folk. Det kan då vara svårt att se den kommersiella nyttan, annat än att skriva och publicera en intressant bok. Etnografi handlar inte först och främst om att … Fortsättning

Generation Z igen, igen och igen

Jag märker av ett stort intresse för Generation Z plötsligt. Det är som att flertalet företag, mediebolag och kommunikatörer insett att det är Generation Z som nu kliver in på marknaden, jobb- såväl som konsumentmarknaden. Milleniumgenerationen börjar bli gammal. Jag är ju egentligen inte så mycket för att gruppera människor i generationstermer, något jag skrivit … Fortsättning

Generation Z och kunskapsinlärning

Varför måste jag lära mig saker utantill, undrar dagens unga. Provet på Sveriges Kungalängd som glömdes dagen efter är dåtid. All utantillinlärning bär de unga med sig idag i sina smarta telefoner. Och de anser inte att det är fusk att söka information när man behöver den istället för att intensivt hårdplugga inför ett prov … Fortsättning

Hur skapar man en kreativ plats?

Richard Florida har lyckats blända många med sina idéer om den kreativa människan. Varför är det så? Är det för att vi smickras av hans idéer och gärna vill uppleva oss som kreativa i den här delen av världen? Florida talar om Sverige som ett föregångsland för att vi har en tradition av att vara … Fortsättning

Ska man verkligen arbeta var man vill?

Aktivitetsbaserade arbetsplatser  handlar om att fullgöra sina arbetsuppgifter oberoende av var dess uppgifter genomförs. Aktivitetsbaserat arbete kan faktiskt tolkas som en annan definition av vad arbete egentligen är. Arbete har ju den senaste tiden förändrats i takt med en ökad möjlighet att inte definiera arbete i relation till en bestämd plats, eller tid om man … Fortsättning

Generation Z

Jag kommer under våren 2016, 8 mars och 12 maj, hålla workshops inom TT Kompetens utbildningsenhet. Innehållet i workshopen är: GENERATION Z – så når du den första digitala generationen Generation Z är postmillenium-generationen, de som är födda cirka 1995-2015. Det är alltså den första generation som inte levt utan mobiltelefon, socialt nätverkande och onlinevideo. … Fortsättning

Tjock data vs Big data

Tjock datas styrka är dess förmåga att kunna formulera hypoteser kring varför människor beter sig som de gör. Tjock data kan inte svara på frågor som ”hur mycket”, endast på frågan ”varför”. Big Data har fördelen att vara oantastlig på grund av att den är genererad från oändligt stora urval, ibland en hel population. Men den … Fortsättning

New report about the Swedish modern family

Sweden is ranked t​he ​most individualistic and secular country and one of the most equal countries in the world. At the same time Swedes strives for consensus more than self-expressing. This affects of course how we look at family and relationship. Swedes are open minded and different kinds of family structures are not seen as … Fortsättning

Cultural branding

Identity brands are positioned in the consumer’s daily life rather than in their minds. That’s why knowledge about cognitions and the buying decision process won’t help you if that’s what you are trying to accomplish. You need to understand the consumer’s identity projects, their desires and anxieties in their everyday life, collectively constructing and maintaining their identities.Those … Fortsättning