Konsumtion och lågkonjunktur Svenska Dagbladet

Hur konsumerar vi när det är lågkonjunktur? Blev intervjuad i Svenska Dagbladet: Katarina Graffman berättar hur konsumenter, i en kris, ofta använder sig av olika strategier. Det kan handla om att byta dyra konsumtionsvaror mot billigare, eller pausa vissa inköp tills konjunkturen vänder upp. Direkt efter en kris, som pandemin, kan man se det forskarna … Fortsättning