Ungas skulder Dagens Industri

Härom veckan berättade Kronofogdemyndighet att andelen som har skulder har minskat något de senaste åren MEN storleken på skulderna har ökat.

De unga männen står för 73 procent av det totala skuldbeloppet, men det är bland de unga kvinnorna som ökningen är störst. Medianskulden i gruppen unga kvinnor har under perioden fördubblats, från 7 400 kronor till 14 900 kronor.

Det är i huvudsak konsumtionslånen som ökar. Inte speciellt konstigt tycker jag då vi lever i en konsumtionskultur… och skickar också ett ☝🏻 till de som sorterar in alla unga i ”Generation Greta”.

Här intervjuas jag i Dagens Industri om detta!

Ungas skulder