Generation Alfa i tidningen Market

Hur kommer Generation Alfa bete sig? Det är ju svårt det här med generationsbeskrivningar eftersom en generation är alla i en grupp födda en viss tid. Hur kan man beskriva alla? Så klart går det inte. Det man kan är att förstå vilket sammanhang de växer upp i och försöka tolka hur detta sammanhang kan komma att påverka dem. Jag blev intervjuad om Generation Alfa i tidningen Market (utdrag från artikeln):

 

Generation Alfa spås bli bättre utbildade, mer tekniskt kunniga och, enligt Mark McCrindle, ha större köpkraft än någon tidigare generation. Forskare bedömer dessutom att de kommer att bli mer klimatmedvetna och bortskämda med service och snabba leveranser än tidigare generationer.

Men kan man verkligen dra sådana slutsatser redan nu? Ja, anser Katarina Graffman, doktor i antropologi och en erfaren medie- och konsumentantropolog.

– Javisst kan man det eftersom det är samhällskontexten som de växer upp i som är ramen som de alla kommer att dela. Sedan kommer de individuella och kulturella skillnaderna att påverka hur de lever och verkar i sina specifika kontexter.

Hur detta kommer att utmärka dem som framtidens konsumenter och beslutsfattare beror, enligt Katarina Graffman, på hur världen utvecklas framöver.

– Lyckas vi inte bromsa klimatförändringar kommer alla behöva ändra sina liv relativt drastiskt, om vi lyckas hantera klimatförändringar kan det komma att se ut på ett annat sätt.

Den riktigt viktiga frågan är, enligt henne, hur ska företag ställa om för att erbjuda den här gruppen hållbara konsumtionsval och hållbara yrkespositioner.

Så hur bör varumäken agera för att tilltala framtidens konsumenter?
– Alla måste arbeta för att få en mer hållbar värld, alltså behöver företag ställa om sina affärsmodeller så de blir mer hållbara. Det är det absolut mest avgörande för alla företag oavsett verksamhet, säger Katarina Graffman.

Ungas klimatmedvetenhet nämns av många forskare och enligt Katarina Graffman är det företagen som måste anpassa sig till konsumenterna – inte tvärt om.

– Tyvärr hör man ofta företag säga att de lyssnar på sina kunder och agerar utifrån vad kunderna efterfrågar. Så kan man inte längre säga.

Problemet är, enligt henne, att de flesta konsumenter har svårt att bedöma om ett företag verkligen är miljövänligt eller hållbart. Detta trots att företagen kommunicerar mer än någonsin på den punkten.

– Det är en komplex process att avgöra vilka företag som gröntvättar och vilka som jobbar med hållbarhet på riktigt. ”Grön konsumtion” kan till och med vara farlig då den ibland fördröjer åtgärder som skulle vara effektiva på riktigt.

Generation Alfa