Generation Alfa i tidningen Market

Hur kommer Generation Alfa bete sig? Det är ju svårt det här med generationsbeskrivningar eftersom en generation är alla i en grupp födda en viss tid. Hur kan man beskriva alla? Så klart går det inte. Det man kan är att förstå vilket sammanhang de växer upp i och försöka tolka hur detta sammanhang kan … Fortsättning

Konsumtion i Sveriges Radio x 3

1. Overshot Day i P4 (28 juli) Torsdagen den 28 juli var det Overshoot Day, alltså dagen då vi använt upp jordens resurser för hela året. Katarina Graffman är doktor i kulturantropolog berättar om konsumtionssamhället. ”Vi gör nästan allt med konsumtion och det gör det så svårt att sluta konsumera, fast vi alla vet att vi … Fortsättning