Generation Bianca Dagens Industri

Mitt begrepp ”Generation Bianca” plockades upp igen av Dagens Industri på temat ”Ungas skulder ökar: Generation Bianca dominerar”: Shoppingskulder på grund av kreditköp är en annan av de vanligaste orsakerna till att hamna i skuldfällan. En följd av samhällsutvecklingen enligt antropologen Katarina Graffman.   ”Grundproblemet är att vi köper vår identitet i ett konsumtionssamhälle. Många … Fortsättning

Etnografiska metoder i en digitaliserad värld

Idag startar kursen Etnografiska metoder i en digitaliserad värld (7,5 HP). Det är en kurs som ges gemensamt på Institutionen för kulturantropologi på Uppsala Universitet och Socialantropologiska institutionen på Stockholms universitet. Kursen är helt ny och det är jag och Lotta Björklund Larsen som skapat kursen.   Målet med kursen är följande: 1. En introduktion … Fortsättning