Klimatet räddas inte med konsumentinformation! DN Debatt

Jag och Jacob Östberg, Cecilia Solér och Robin Bankel skrev en debattartikel som publicerades på DN den 27 september. Artikeln har rubriken ”Klimatet räddas inte med konsumentinformation” och handlar om att trots att det saknas vetenskapligt stöd för att man kan förändra privat konsumtion genom att informera konsumenter om produkters hållbara egenskaper dominerar sådana metoder. Den rationella och informationsbaserade synen siktar in sig på enskilda konsumenters kunskap i stället för att åtgärda de systemfel som skapar förutsättningar för, och underlättar, ohållbar konsumtion. LÄNK HÄR!

 

Vi har fått mycket ros och en del ris… det är bra, artikeln väcker någon sorts reaktion i alla fall. Och till alla som risar kan vi bara säga att vi inte är emot konsumentrådgivning och konsument information! Men när det gäller den mycket genomgripande samhällsförändring som vi står inför för att säkra upp att vi uppnår Parisavtalet så står vi fast vid att informationssatsningar är ineffektiva och därmed slöseri med pengar. Vår debattartikel riktade in sig just på informationssatsningar mot konsument vad gäller hållbar konsumtion, inget annat.

DN Debatt IC