Sveriges Radio: Kjells Agenda

FN:s 17 globala mål för en hållbar utveckling kan lätt få en att känna sig liten och otillräcklig. I radioprogrammet Kjells Agenda 2030 utgår Kjell Eriksson ifrån Agenda 2030 men sätter upp egna mål som ska kännas görbara omedelbart. Avsnitt två handlar om mål nummer 12 ”Hållbar konsumtion och produktion”. Jag och Kjell snackar bland … Fortsättning

UR Samtiden: Klimatkrisen med nya ögon

UR Samtiden har producerat ”Klimatkrisen med nya ögon”. Här intervjuas jag av Sigtunastiftelsen direktor Alf Linderman, antropologen Mikael Kurkiala och ekologen Pella Thiel intervjuas av Malin Östman från CEMUS, samt ett panelsamtal med oss tre tillsammans. De existentiella utmaningar vi möter tvingar oss att reflektera över våra egna livsval. Finns det lärdomar att dra? Arrangör: Sigtunastiftelsen på … Fortsättning