SVT: Rapport från 2050

Hur kan våra liv te sig 2050 om vi har uppnått klimatmålen? Det berättas om i TV-serien Rapport från 2050 producerad av Karin af Klintberg på Sveriges Television. Jag är med i avsnitt två som handlar om boende. Programserien är ett bra exempel på den typ av berättelser som behövs; berättelser om en ny sorts välfärdssamhälle som är mindre materiellt och fossildrivet baserat.

Rapport från 2050