På spaning mot framtiden

Jag och Jacob Östberg föreläste på Make Your Mark och pratade om samtiden men spanade åt framtiden. Vad vet vi egentligen om vår samtid – och går det att sia om framtiden? Vi utgick från den nya boken som heter På spaning efter den tid som kommer. Bubblor, skam och andra fenomen (kommer i handeln 23 … Fortsättning

SVT: Rapport från 2050

Hur kan våra liv te sig 2050 om vi har uppnått klimatmålen? Det berättas om i TV-serien Rapport från 2050 producerad av Karin af Klintberg på Sveriges Television. Jag är med i avsnitt två som handlar om boende. Programserien är ett bra exempel på den typ av berättelser som behövs; berättelser om en ny sorts … Fortsättning

Mitt TEDx Talk

Nu är mitt TEDxStockholm talk  med titeln ”The stubborn focus on the rational mind lead to climate collapse” publicerat på TED.com och Youtube. Enjoy! Information and facts will save the climate from our destructive behaviour… Well certainly not, according to anthropologist Dr. Katarina Graffman. We are not rational beings living in a social and cultural vacuum. We … Fortsättning