Internetdagarna 2019

Blev inbjuden att tala på Internetdagarna 2019 under spåret Digitaliseringens påverkan på skolan. Bland andra talare i detta spår fanns Åsa Wikforss, Kristina Alexanderson, Anamaria Dutceac Segesten.

Mitt tema var hur det är att vara ung på 2020-talet. Till att börja med förhåller sig unga inte till ”digitaliseringen” då det de facto just är deras vardag, för det andra måste man vidga förståelsen av samtiden och inte stirra sig blind på skärmen. Digital holism och konsumtionskulturen, det är att vara ung på 2020-talet 

Här kan du se min föreläsning Självklart digital – att vara ung på 2020-talet.

Graffman Internetdagarna 2019