Internetdagarna 2019

Blev inbjuden att tala på Internetdagarna 2019 under spåret Digitaliseringens påverkan på skolan. Bland andra talare i detta spår fanns Åsa Wikforss, Kristina Alexanderson, Anamaria Dutceac Segesten. Mitt tema var hur det är att vara ung på 2020-talet. Till att börja med förhåller sig unga inte till ”digitaliseringen” då det de facto just är deras … Fortsättning

Porträtt i Villaägaren 05/2019

Pratar om framtidens boende i tidningen Villaägaren. En lång artikel, här ett utdrag: Katarina Graffman anser att humanister borde ha lika stort inflytande som ekonomer och ingenjörer, det gäller de flesta branscher men kanske allra viktigast när det handlar om vårt boende. Många beslut fattas utan verklig kunskap om de människor som ska leva i … Fortsättning

Sveriges Radio: P4 Gotland

Pratade om vikten av att inte lyssna på människors fina värderingar utan faktiskt studera hur människor agerar i praktiken på konferensen ’En regional mat- och livsmedelsstrategi för Gotland’. Om och om och om igen bekräftas dock att vi sitter fast i den idiotiska idéen om den rationella människan som fattar beslut baserat på information. Efter … Fortsättning

Living in a world with too many options

Was interviewed by Spoon on Hyperchoice. Read the whole article here. ‘We live in a time where the idea of the freedom of choice has become a kind of religion, and we’re constantly forced to shift from making small decisions to making bigger commitments with larger dimensions – every day, ‘ she says. So, what’s … Fortsättning