Tribes & Trends

De företag som kommer överleva framtiden måste förstå sina konsumenters livsstilar och vara närvarande i deras vardagsliv. Det innebär att det på riktigt är dags att lägga örat mot asfalten.

Vi har bara sett början på de omfattande konsekvenser som omställningen till en konsumentstyrd ekonomi kommer att få. Än så länge har många företag vars affärsmodell fungerat i den distributionsstyrda ekonomin kunna fortsätta någorlunda väl. Förändringarna sker dock i sådan takt att de organisationer och företag som vill förbli relevanta behöver lära sig att förstå den konsumtionskultur i vilken deras kunder lever och agerar.

Baserat på över 20 års kontinuerligt pågående antropologiska studier av människan konsument kan vi kartlägga och förutse mänskligt beteende, vilket sammanfattas i ett antal trender samt i olika konsumentgrupperingar (tribes). Föreläsningen kan utvidgas till en strategisk workshop, som syftar till att ge verktyg för att kunna agera proaktivt i en föränderlig snar framtid.

 Välj mellan två föreläsningsteman:

Consumer Tribes. Här tar vi de klassiska konsumentsegmenteringarna till en ny nivå och presenterar vilka dagens konsumtionsstammar är – kunskap om människors sociala och kulturella gemenskaper baserade på etnografiska djupstudier.

Consumer Trends. Vi presenterar ett antal starka trender som driver samtidens konsumenter och lär er avslöja vad som är en dagslända och vad som är en verklig förändring.

Tribes & Trends