Spaning i Resumé

Jag och Jacob Östberg skriver en text i Resumé om vår önskan att vilja kontrollera människan och hens beteenden.

”I den samtid vi lever i har det rationella kunskapsparadigmet total dominans. Det innebär att det privilegierade sättet att förstå och kontrollera skeenden i livet är genom vetenskap, framförallt sådan vetenskap som ger sken av att vara baserad på rationella teoretiska modeller och undersökningar som tycks visa på statistiskt säkerställda samband. Det moderna projektet handlade om att ta kontroll över naturen och det har resulterat i en människosyn där vi finner det närmast oacceptabelt att vi själva inte skulle ha kontroll. Detta ”kontrollerande” tänkande är en logisk förlängning av den nu månghundraåriga ambitionen att förjaga eller härska över det som vi känner oss hotade av, det vill säga det okontrollerbara. Just vad som driver människans konsumtionsbeteenden är något som många – inte minst företag och marknadsförare, av naturliga skäl – gärna vill kontrollera. Varför skulle det annars plöjas ner sådana oändliga resurser i alla dessa marknadsundersökningar som hela tiden utförs.”

Resumé 21 januari