Kalla det aktivitetsbaserad organisationskultur, inte arbetsplats

Idag deltar jag på en konferens och berättar om den antropologiska studien av aktivitetsbaserade arbetssätt. Vad är egentligen ”aktivitetsbaserat arbete”? När de orden nämns reagerar de flesta instinktivt ”nu ska företaget spara pengar och minska på kvadratmetrarna”. Men, aktivitetsbaserat arbete kan faktiskt tolkas som en annan definition av vad arbete egentligen är. Aktivitetsbaserat arbete handlar om att fullgöra sina arbetsuppgifter oberoende av var dessa uppgifter genomförs. Arbete har ju den senaste tiden förändrats i takt med en ökad möjlighet att inte definiera arbete i relation till en bestämd plats, eller tid om man så vill. Detta har skett främst med hjälp av informationsteknologi. Idag handlar arbete för många människor om arbetsform snarare än plats.

Men det finns väldigt många föreställningar, ja till och med fördomar, om aktivitetsbaserat. “Det är så stressigt”, “det handlar bara som att minska ytan”, “hur kan jag kontrollera mina medarbetare”, “får jag inte ha en bild på mina barn på skrivbordet längre” och så vidare. Det blir tydligt hur väl etablerad synen på arbete är; synonymt med en fast plats åtta timmar om dagen.

Mina antropologiska studier av aktivitetsbaserade företag visar att det för många är ett väldigt positivt arbetssätt om man genomför förändringen till hundra procent. Om man börjar göra undantag och ruckar på genomförandet riskerar man dock att misslyckas. Aktivitetsbaserat arbete är när det fungerar som bäst egentligen en yttring av en organisationskultur. Det borde således heta ‘Aktivitetsbaserad organisationskultur’ och inte aktivitetsbaserad arbetsplats. På de företag som lyckats med genomförandet var det slående hur låg stressfaktor de anställda upplevde sig ha ju mer genomgripande det aktivitetsbaserade var genomfört. Detta tror jag beror på att aktivitetsbaserat arbetssätt använder de anställdas vilja som drivkraft. Medarbetaren kan bestämma mer utefter sin egen vilja hur, var och när arbetet ska ske. Individens egen drivkraft kommer till tals och tycks öka trivselfaktorn så väl som produktiviteten. Avgörande för att lyckas med en omställning är att man verkligen genomför en implementering full ut. Börjar man lyfta ut vissa funktioner som tvungna att ha en bestämd plats förlorar hela konceptet.

Företagskultur är komplicerad kultur satt i ständig förändring, beroende på vilken managementidé som är ”het” för stunden. Vikten av att noggrant och på djupet studera företagskulturen kan inte nog poängteras – det är människor vi pratar om. Varje företag är unikt och kräver sin unika organisationskultur. För att kunna förändra arbetsplatsen måste hela kulturen genomsyras, det handlar om en förändring på djupet. Det räcker inte att skaffa ett gäng pilatesbollar till konferensrummet.

FB konferens