Sex spaningar från svenska hem

På hustillverkaren Movehomes uppdrag har jag under 2016 genomfört en antropologisk studie med fokus på hur människor lever sina liv hemma. Utifrån den studien har jag och Anders Goliger på Welcom tillsammans formulerat sex trendspaningar om framtidens boende:

  1. Vardagsrummet på väg ut

När köket blivit hemmets hjärta och mediekonsumtionen förändrats i grunden, minskar behovet av vardagsrummet. Kanske är vardagsrummet med tv:n i centrum på väg att möta samma öde som folkhemmets finrum eller salong? Att använda bostadens största yta till ett vardagsrum är inte självklart i framtiden när familjen snarare har behov av små, flexibla ytor, där var och en kan hitta sin egen plats för att använda läsplattor, smarta telefoner eller datorer.

  1. Gamerkulturen tar plats

Många unga beskriver sig som gamers idag. Ändå saknas en naturlig plats för spelande i många hem. Spelandet kan störa andra, vilket föräldrar i studien berör. I Movehome Lab har till och med önskemål om ljudisolerade rum kommit upp från gamers. Spelandet kan skapa konflikter eftersom de unga vill ha utrymme för sitt intresse i hemmet.

  1. Dubbelt så många diskmaskiner?

Köket är kanske den mest dynamiska platsen i våra hem som sambandscentral och emotionellt centra. Det har blivit ett naturligt rum för umgänge med familj och vänner, arbete och studier – utöver matlagningen. I studien efterfrågas smartare förvaring och funktionella lösningar som dubbla diskmaskiner och digitala skärmar för receptvisning.

  1. Underhållsfritt, tack!

Känslan av frihet är central i ett hem. Studien visar att många efterfrågar en kombination av villans och lägenhetens frihet. I lägenheten slipper vi ansvar för underhåll och det känns lättare att sälja och flytta vidare. Villalivet erbjuder ett friare boende avseende ljudnivåer och umgänge samt tillgång till en trädgård. Framtidens boende bör kombinera människors behov av frihet på flera plan.

  1. Översvämmade av prylar

I stort sett alla som intervjuats och observerats i studien klagar över att de har för lite förvaringsmöjligheter. Skåp, garderober och lådor räcker helt enkelt inte till. Det behövs mer flexibla förvaringssystem.

  1. Enklare källsortering som funkar

I takt med att kraven på källsortering ökar behöver människor smarta lösningar. Studien visar att det krävs enkla system för att vi ska ändra våra vanor. Enkelhet är en självklarhet för beteendeförändringar.

IMG_1526