Ska man verkligen arbeta var man vill?

Aktivitetsbaserade arbetsplatser  handlar om att fullgöra sina arbetsuppgifter oberoende av var dess uppgifter genomförs. Aktivitetsbaserat arbete kan faktiskt tolkas som en annan definition av vad arbete egentligen är. Arbete har ju den senaste tiden förändrats i takt med en ökad möjlighet att inte definiera arbete i relation till en bestämd plats, eller tid om man … Fortsättning

Generation Z

Jag kommer under våren 2016, 8 mars och 12 maj, hålla workshops inom TT Kompetens utbildningsenhet. Innehållet i workshopen är: GENERATION Z – så når du den första digitala generationen Generation Z är postmillenium-generationen, de som är födda cirka 1995-2015. Det är alltså den första generation som inte levt utan mobiltelefon, socialt nätverkande och onlinevideo. … Fortsättning

Tjock data vs Big data

Tjock datas styrka är dess förmåga att kunna formulera hypoteser kring varför människor beter sig som de gör. Tjock data kan inte svara på frågor som ”hur mycket”, endast på frågan ”varför”. Big Data har fördelen att vara oantastlig på grund av att den är genererad från oändligt stora urval, ibland en hel population. Men den … Fortsättning